τελευταια νεα
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστήμιο Αιγίου: Πρόσβαση στις σπουδές και για πρόσφυγες

Pinterest LinkedIn Tumblr

Τη δυνατότητα εισαγωγής προσφύγων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποφάσισε ομόφωνα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, που τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει σε επαφές με τα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Εξωτερικών, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ρηξικέλευθη απόφαση η οποία δεν απέχει ωστόσο από το σκεπτικό της ίδρυσης και λειτουργίας του Ανώτατου Ιδρύματος που δραστηριοποιείται σε έξι νησιά του Αιγαίου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από την ίδρυσή του το 1984, αποτελεί σταθερό πυλώνα εκπαίδευσης και βασικό παράγοντα κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης του αιγαιοπελαγίτικου χώρου. Η γεωπολιτική του θέση τού δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς ο χώρος του Αιγαίου αποτελεί διαχρονικά ένα όριο τομής και σύζευξης ταυτόχρονα ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί στενά τις μεταβολές και τις εξελίξεις στις γειτονικές περιοχές.

Με ειδικότερη, δε, αναφορά στο θέμα των σπουδών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει, δύναται να αποτελέσει φορέα εκπαίδευσης που θα απευθύνεται σε όλη τη γειτονική ανατολική και μεσογειακή κοινότητα, υποδεχόμενο φοιτητές και φοιτήτριες από τις περιοχές αυτές, με πολλαπλά και μείζονα οφέλη για την περιοχή του Αιγαίου, για τις κοινωνίες προέλευσης των φοιτητών και φοιτητριών, για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό.

Ανθρωπιστικό έργο

Με δεδομένα τα παραπάνω, αλλά και την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο, εν δυνάμει προσφύγων από τη Συρία, στα νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο μπορεί να στηρίξει κοινωνικούς μηχανισμούς που θα συμβάλουν στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων για την ευνοϊκότερη υποδοχή, αποδοχή, συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των παραπάνω ομάδων πληθυσμού με την ελληνική κοινωνία, παρέχοντας παράλληλα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι ενέργειες και δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό δύνανται να αποτελέσουν την αφετηρία μιας νέας συνιστώσας της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα, με πολιτικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του πρύτανη, καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη, κατόπιν εισήγησης του πρώην πρύτανη Θεμιστοκλή Λέκκα, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με σκοπό τη διερεύνηση των προϋποθέσεων εγγραφής σε τμήματα του ιδρύματος των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας (προσώπων που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 της Συνθήκης της Γενεύης του 1951), ομόφωνα αποφάσισε σειρά ενεργειών με στόχο νομοθετική πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεσιν εισαγωγή προσφύγων φοιτητών και φοιτητριών στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να απευθυνθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με το θέμα της εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συριακής ή άλλης υπηκοότητας προσφύγων, αιτούντων άσυλο στις ελληνικές αρχές, προς το υπουργείο Παιδείας για την έκδοση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την κατ’ εξαίρεσιν εισαγωγή προσφύγων ως φοιτητών, πέραν του ποσοστού που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εισαγωγή των αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών και φοιτητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, με απλούστευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής σε ΑΕΙ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών εκπατρισμού τους, και προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: Efsyn.gr, 28.7.2015

Write A Comment