τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 122/2017: Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα θεσπίζεται, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει,  Οργανισμός του συσταθέντος με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment