τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ: Αφαιρώντας τη λέξη «κρίση», από τη μετανάστευση: για την κοινωνική ένταξη στην ΕΕ

Pinterest LinkedIn Tumblr
Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), οι κίνδυνοι που συνεπάγονται ο σχολικός  διαχωρισμός, οι διακρίσεις και ο περιορισμός στην πολιτική συμμετοχή είναι ικανοί να υψώσουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία της ΕΕ.  
Η έκθεση εξετάζει πολιτικές και στρατηγικές ένταξης σε όλη την ΕΕ παρέχοντας σαφή στοιχεία σχετικά με τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες αυτών των πολιτικών και προτείνοντας αλλαγές για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης  Ευρώπης με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
« Οι μετανάστες που ζουν στην ΕΕ δεν αποτελούν μέρος μιας ‘κρίσης’, αλλά αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας. Χρειαζόμαστε μια νέα αφήγηση η οποία θα υπογραμμίζει τα οφέλη που οι μετανάστες, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους προσφέρουν στις κοινωνίες μας,» αναφέρει ο Διευθυντής του FRA Michael OFlaherty. « Η ένταξη έχει καθοριστική σημασία για την ασφάλεια και τη δημοκρατία μας. »
Η έκθεση Μαζί στην ΕΕ: προάγοντας τη συμμετοχή των μεταναστών και των απογόνων τους προσδιορίζει και συγκρίνει πολιτικές σε όλη την ΕΕ σε τομείς που είναι σημαντικοί για μια επιτυχή ένταξη. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται:
  • η εκπαίδευση: Οι μετανάστες μαθητές αντιμετωπίζουν κάποια μορφή σχολικού διαχωρισμού στα μισά περίπου από τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά τις προσπάθειες που συχνά καταβάλλονται από τις αρχές για την αποτροπή του φαινομένου. Αυτό το γεγονός αποτυπώνει μια ανησυχητική πραγματικότητα, καθώς δείχνει ότι μετανάστες και γηγενείς ζουν σε διαιρεμένες κοινωνίες.
  • η νεολαία: Λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης ή στρατηγικές που απευθύνονται ρητά σε νέους οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, αν και θα μπορούσαν να είναι σημαντικά για την αποφυγή της περιθωριοποίησης, της αποξένωσης και της ριζοσπαστικοποίησης.
  • οι διακρίσεις: Σε 16 από τα κράτη μέλη οι μετανάστες δεν προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή λόγω της ιδιότητάς τους ως μετανάστες, πρόσφυγες ή αλλοδαποί, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συγκαλύψει εθνοτικές και φυλετικές διακρίσεις.
  • η γλώσσα: Λίγα είναι τα κράτη μέλη που προσφέρουν μαθήματα γλώσσας σε όλους τους κατοίκους με περιορισμένες γλωσσικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένων των  πολιτών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Παράλληλα, προγράμματα εκμάθησης γλώσσας σπανίως συνδέονται με την απασχόληση και τα μαθήματα γλωσσών που είτε αφορούν ειδικά μια θέση εργασίας είτε παρέχονται κατά την εργασία·δεν αποτελούν συνηθισμένη πρακτική.

Εκτός από την εξέταση των εθνικών πολιτικών και στρατηγικών ένταξης στην ΕΕ που καθορίζουν την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των μεταναστών και των απογόνων τους, η έκθεση παραθέτει επίσης παραδείγματα καλής πρακτικής τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να προσαρμοστούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε άλλα εθνικά πλαίσια.

Write A Comment