τελευταια νεα

Νομοθεσία για την ιθαγένεια

Η βάση νομοθεσίας για την ιθαγένεια περιλαμβάνει το σύνολο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας πάνω σε ζητήματα ιθαγένειας και ομογενών . Περιλαμβάνει μια σειρά απο νομοθετήματα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις κ.ά.), τα οποία επεξεργάζεται και κωδικοποιεί η ομάδα του immigration.gr.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας σε ζητήματα ιθαγένειας και ομογενών (υπό ενημέρωση):

Νόμοι
Προεδρικά διατάγματα
Υπουργικές και άλλες αποφάσεις

ΑριθμόςΤίτλοςΦΕΚLink
12368/2023«Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της
παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.»
Β 930

Εγκύκλιοι – Έγγραφα της διοίκησης