τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοσχέδιο με Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Pinterest LinkedIn Tumblr

Νομοσχέδιο με Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:
Οργανωτικές ρυθμίσεις
 • Ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου για τη διαχείριση του προσφυγικού (ανάληψη πρωτοβουλίας, πρόσκληση, κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης καταλυμάτων, παρακολούθηση εκτέλεσης σύµβασης, εκκαθάριση και αποπληρωµή)
 • Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 122/2017 περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Θεωρήσεις εισόδου
Θεσµοθετούνται: 
 • νέα κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου η οποία θα χορηγείται σε πολίτες Αυστραλίας ηλικίας 18-31 ετών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για την Κινητικότητα των Νέων σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), όπως αυτό κυρώθηκε µε το ν. 4353/2015 (Α΄173), µε κύρια πρόθεση την επίσκεψη στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες. 
 • νέα κατηγορία χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών που αποτελούν πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρµόδιου δηµόσιου φορέα

Ιδιοκτήτες ακινήτων
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης περι άδειας διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων προκειµένου να είναι δυνατή η υπαγωγή στην υπόψηδιάταξη πολιτών τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία η οποία είναι εκµισθωµένη κατά τη σύναψη του σχετικού συµβολαίου αγοράς.
 • Επίσης, προστίθεται η έννοια του συντρόφου, στο πλαίσιο προσαρµογής της µεταναστευτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις του ν. 4356/2015 (Α΄181).
 • Αποκλείονται περιπτώσεις νοµικών προσώπων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εταιρικής σύνθεσης αυτών.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή σε πολίτη τρίτης χώρας που απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νοµή, ακίνητη περιουσία, αντικειµενικής αξίας 250.000 ευρώ, ως κληρονόµος εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου ή συνεπεία γονικής παροχής και είναι ενήλικος.
 • θεσµοθετείται υποχρέωση όταν συνάπτεται συµβόλαιο πώλησης ακινήτου οποιασδήποτε αξίας και ο πωλητής είναι πολίτης τρίτης χώρας, να υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρµόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης σχετικά µε το αν το συγκεκριµένο ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί για την έκδοση µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή.

Πρόστιμα μεταφορείς
Αναδιαµορφώνεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στις αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων στις περιπτώσεις που µεταφέρουν στην Ελλάδα παράτυπους πολίτες τρίτων χωρών
Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής
Αντικαθίσταται η εξουσιοδοτική ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 και παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού του τύπου και του περιεχοµένου των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµονής προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας
Τέλη διαμονής
 • Προβλέπεται ότι το τέλος που αντιστοιχεί στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, βαρύνει τον ενδιαφερόµενο πολίτη τρίτης χώρας, όχι µόνο για τις άδειες διαµονής ενιαίου τύπου αλλά για κάθε τίτλο διαµονής, όταν αυτός εκτυπώνεται µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου.
 • Επιπρόσθετα ορίζεται ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαµονής, και όχι κατά την παραλαβή της άδειας

Παρατάσεις ισχύος
Παρατείνεται έως τις 31.12.2019, η κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας:
 • η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών µεταναστών και προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,κ.λπ.),
 • η απόσπαση προσωπικού του Δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ή η πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., καθώς και η διάθεση ή η πρόσληψη µε συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πολιτών κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και πολιτών που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισµούς στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από τη διαχείριση των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών και
 • η ειδική ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήματος ασύλου στα σύνορα του άρ. 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016

Διαβάστε το πλήρες κείμενο το νομοσχεδίου 

Write A Comment