τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4531/2018 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4531/2018, ο οποίος περιλαμβάνει πολύ σημαντικές διατάξεις για την ποινική νομοθεσία και όχι μόνο
Ειδικότερα, ο νόμος αφορά: Ι) Στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,
ΙΙ) Στην ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και
ΙΙΙ) Σε άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 
Συγκεκριμένα, πέραν των τροποποιήσεων σε Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα και Νόμο 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ο Νόμος 4351/2018 περιλαμβάνει αλλαγές και στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  (βλ. Άρθρο 31 του νόμου)

Write A Comment