τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Το νέο δίκαιο Υποδοχής και Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το έργο «Το νέο δίκαιο Υποδοχής και Ασύλου» μέσα από πλούσιες εισαγωγικές παρατηρήσεις πραγματεύεται τον Ν 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις, ο οποίος αντικαθιστά σε ένα μεγάλο μέρος τόσο τους Ν 4375/2016, 4399/2016, 4540/2018, 4587/2018 όσο και το ΠΔ 141/2013, προς εξυπηρέτηση της ανάγκης για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται για την Ελλάδα από την αύξηση των μεικτών μεταναστευτικών ροών, στοχεύοντας πρωτίστως στην επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η επιστροφή των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα.
Στο έργο παρατίθενται και όλες οι σχετικές με τα ζητήματα υποδοχής και ασύλου ΥΑ, ενώ προσαρτώνται και πίνακες με τις βασικότερες προθεσμίες που θέτει ο Ν 4636/2019.
Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται με διαδικασίες αιτήσεων ασύλου.

Write A Comment