τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες: Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το συλλογικό έργο «Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες: Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης» φιλοδοξεί να ερευνήσει τα ζητήματα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών, των παιδιών.

Στον τόμο αναδεικνύεται μια σειρά από θεματικές και προβληματισμούς, φωτίζονται με εξαιρετική ενάργεια και ερευνητική εγκυρότητα θεσμικά προβλήματα ενώ υπογραμμίζεται και η σύνδεση με τον πολιτισμό μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών με την εκπαίδευση και τις τέχνες.

Απευθύνεται σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και κοντά στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, όπως τους χειριστές υποθέσεων ασύλου, τους διαμεσολαβητές, τους επιτρόπους, τους επιμελητές των κέντρων φιλοξενίας, σίτισης και τους εκπαιδευτικούς. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την εξαγωγή καλών πρακτικών όσον αφορά στο ζήτημα που πραγματεύεται.

Δείτε περισσότερα

 

Write A Comment