τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ο Κώδικας Μετανάστευσης & ο Κώδικας Ιθαγένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το έργο «Ο Κώδικας Μετανάστευσης & ο Κώδικας Ιθαγένειας» παρουσιάζει όλο το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη μετανάστευση και την ιθαγένεια στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νομικούς της πράξης (δικηγόρους αλλά και δικαστές) είναι ότι παρατίθενται και οι πλέον σημαντικές συναφείς διατάξεις νόμων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και οι κρισιμότερες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων των κωδίκων.

Της παράθεσης των νομοθετικών κειμένων προηγείται εκτενές εισαγωγικό σημείωμα από το οποίο ο αναγνώστης αποκτά μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχρονική νομοθετική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος και της χορήγησης ιθαγένειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις καινοτομίες που εισήχθησαν με τον Κώδικα Μετανάστευσης και τα μετέπειτα νομοθετήματα που τον τροποποιούν.

Δείτε περισσότερα

Write A Comment