τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

NΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: J.Hathaway/M.Foster, The Law of Refugee Status, 2nd ed

Pinterest LinkedIn Tumblr

Πρόκειται για την δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση, της πλέον κλασσικής μελέτης στο πεδίο του προσφυγικού δικαίου. Το βιβλίο περιέχει ανάλυση των βασικών ζητημάτων ασύλου, αναπτύσσει το ισχύον διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας και παραθέτει νομολογία που έχει αναπτυχθεί με στόχο μία σφαιρική αποτύπωση των κρίσιμων αυτών θεματικών.
The Law of Refugee Status
2nd Edition
Authors:
James C. Hathaway, University of Michigan Law School
Michelle Foster, University of Melbourne
Cambridge University Pres
Date Published: August 2014
Format: Hardback
ISBN: 9781107012516

Write A Comment