τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου «Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι να παρουσιάσει, κατά τρόπο ευσύνοπτο, το κρίσιμο ζήτημα της εργασίας των αλλοδαπών, υπηκόων κρατών μελών της Ένωσης και της συνακόλουθης κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψής τους.
Το καθεστώς των Ευρωπαίων πολιτών ως αλλοδαπών δεν ρυθμίζεται μόνο από κείμενα όπως η Οδηγία 2004/38 ή άλλες συναφείς Οδηγίες. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι σχετικές νομοθετικές λύσεις είναι απόρροια θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία ή η απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και έκφραση της προσπάθειας υλοποίησης των αρχών αυτών σε νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο. Υπό την έννοια αυτή το αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου προσφέρει ένα ισχυρό θετικού δικαίου παράδειγμα της τάσης εξομοίωσης ημεδαπών και αλλοδαπών ή πάντως άμβλυνσης της διαφοράς μεταξύ αυτών.
Το βιβλίο Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν εύχρηστο και πρακτικό οδηγό για κάθε δικηγόρο, δικαστή, ερευνητή ή φοιτητή που θέλει να ενημερωθεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ.

Write A Comment