τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Η διοικητική κράτηση των αλλοδαπών. Διεθνής Νομοθεσία και Εθνική Πρακτική

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το βιβλίο «Η διοικητική κράτηση των αλλοδαπών» περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε Διεθνές Συνέδριο, που οργανώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών (International Commission of Jurists – ICJ).

Στην πρώτη εισαγωγική θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιος είναι ο διοικητικά κρατούμενος – Τι είναι η διοικητική κράτηση» αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα και τα αίτιά τους, η έννοια του , τι είναι η διοικητική κράτηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου και το το προφίλ του διοικητικά κρατουμένου από ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Στο δεύτερη ενότητα που αφορούσε στη «νομιμότητα της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών» αναπτύχθηκαν εισηγήσεις με θέματα, όπως το Διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, η νομιμότητα της διοικητικής κράτησης σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, η αίτηση ασύλου καθώς και η κράτηση μεταναστών ως πρόκληση για τα δικαιώματα του ανθρώπου στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι «Συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα» ως θεματική της τρίτης ενότητας έδωσε βήμα ανάπτυξης εισηγήσεων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο , τις υγειονομικές επιπτώσεις της κράτησης, τα πρότυπα της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και η κράτηση από την σκοπιά της ελληνικής Διοίκησης.

Στην τέταρτη ενότητα με θεματική «Η Δικαστική προστασία στην ελληνική έννομη τάξη» οι εισηγήσεις, που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στο Διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα σχετικά με τη δικαστική προστασία στην κράτηση, στον δικαστικό έλεγχο της απόφασης διοικητικής κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας, στον έλεγχο της κράτησης από την ελληνική δικαιοσύνη και στην αμφισβήτηση της κράτησης στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα.

Τέλος, στο βιβλίο παρατίθεται ένα πολύ σημαντικό παράρτημα με επιλεγμένης αποφάσεις από πρόσφατη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων που αφορούν σε θέματα της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών (18μηνο κράτησης, ευπαθείς ομάδες κ.λπ.)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Πρόλογος: Ι. Παπαγεωργίου
Επιμέλεια: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

Έκδοση 2015
Σελ.: 354
Σχήμα: 17 x 24
ISBN: 978-960-562-385-2

Write A Comment