τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Golden visa: Χρυσές άδειες διαμονής & Επενδυτικές ευκαιρίες

Pinterest LinkedIn Tumblr

 

Στο έργο «Golden visa: Χρυσές άδειες διαμονής & Επενδυτικές ευκαιρίες» γίνεται αναλυτική παρουσίαση

  • των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έκδοση, την ανανέωση και την ανάκληση της «χρυσής άδειας» διαμονής
  • των δικαιωμάτων (μεταξύ των οποίων και της δυνατότητας απόκτησης ιθαγένειας) και των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των αδειών διαμονής
  • των κινδύνων για την καταστρατήγηση του σκοπού του νόμου από την ύπαρξη νομοθετικών κενών.

Η εν λόγω εξέταση συνοδεύεται από την παράθεση πρακτικών ζητημάτων που φωτίζουν τα νομοθετικά κενά του ισχύοντος πλαισίου, από τη συγκριτική παρουσίαση των χορηγούμενων golden visas σε διεθνές επίπεδο καθώς και από την αντίστιξή τους στον θεσμό των χρυσών διαβατηρίων (golden passports). Στο πλαίσιο δε, της ανάλυσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, η συγγραφέας προχωρά παρεμπιπτόντως και σε μια εκτενή ανάλυση των διατάξεων για την εναλλακτική φορολόγηση.

Το βιβλίο έχει θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον και θα προσφέρει σημαντική βοήθεια σε όσους ασκούν τη μάχιμη δικηγορία –κυρίως, σε όσους ειδικεύονται στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση/ανανέωση της “Golden Visa”– σε δικαστές, συμβολαιογράφους, φοιτητές Νομικών Σχολών, αλλά και σε μεσίτες και σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες κρατικών υπηρεσιών, όπως στις υπηρεσίες «μιας στάσης» (One stop shop) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση ή την ανανέωση ή την ανάκληση της “Golden Visa”.

Δείτε περισσότερα

Write A Comment