τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: European Migration Law, 2nd edition

Pinterest LinkedIn Tumblr

Πρόκειται για τη 2η ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου που παρέχει ανάλυση της μέχρι σήμερα νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τη μετανάστευση υπό το πρίσμα υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών του δικαίου της Ένωσης. 
 

Write A Comment