τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: ‘Εκδοση – Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Στο παρόν έργο περιέχονται: 1). Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που κυρώθηκε με το Ν. 3251/2004 (ΦΕΚ Α΄ 127/972004) και ισχύει μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένταλμα που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, προκειμένου, α) να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να δικαστεί πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) για να εκτελεστεί επιβληθείσα ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την προσωπική ελευθερία. 2). Τις διμερείς συμβάσεις Ελλάδος και κρατών μελών και μη μελών της Ε.Ε. και 3). Τα άρθρα 436 έως και 461 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, περί Έκδοσης και Δικαστικής Συνδρομής, που εφαρμόζονται για τους όρους και τη διαδικασία της έκδοσης εγκληματιών, κατά τη πρόβλεψη του άρθρου 436 ΚΠΔ, α) αν δεν υπάρχει σύμβαση και β) ακόμη και όταν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση, δηλαδή συμπληρωματικά.

Με το βοήθημα αυτό, μετά από δικαστική πείρα 40 ετών και θητεία σε ποινικά τμήματα του Αρείου Πάγου των τελευταίων επτά ετών, συγκεντρώνοντας τις πλέον χρήσιμες θεωρητικές απόψεις και κυρίως τις κρατούσες νομολογιακές πρακτικές, ερμηνείες και τοποθετήσεις και των τριών ποινικών τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠΔ και του Ν. 3251/2004 και κυρίως το σύνολο της πρόσφατης νομολογίας του Αρείου Πάγου σχετικά με την έκδοση, ο συγγραφέας ευελιπιστεί, ότι παρέχει σε δικαστές, εισαγγελείς, υποψηφίους δικαστές για τις εξετάσεις Ευρωπαϊκού Δικαίου και σε δικηγόρους, συνοπτικές και σαφείς, κατανοητές απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα και ερμηνευτικά ζητήματα που αναφύονται στην όλη την ποινική διαδικασία της έκδοσης στα Δικαστικά Συμβούλια Εφετών και Αρείου Πάγου.

Δείτε περισσότερα

Write A Comment