τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Διαδικασίες Ασύλου & Σεξουαλικός Προσανατολισμός

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το έργο «Διαδικασίες Ασύλου & Σεξουαλικός Προσανατολισμός» αποτελεί ένα εύχρηστο και αναλυτικό εγχειρίδιο για τους εφαρμοστές και μελετητές του προσφυγικού δικαίου. Καταγράφοντας τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τόσο κατά το στάδιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας (Α μέρος) όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησης του βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου (Β μέρος) επιχειρεί να προτείνει εναλλακτικές που βασίζονται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία.

Δείτε περισσότερα

Write A Comment