τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Δελτίο Νομολογίας Ασύλου | Δεκέμβριος 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το πρώτο τεύχος του Δελτίου Νομολογίας Ασύλου αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των οργανώσεων Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), HIAS Ελλάδος και Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παροχή νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Συγκεντρώνει αποσπάσματα αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και της Υπηρεσίας Ασύλου στον τομέα της διεθνούς προστασίας, επιλεγμένων από τις υποθέσεις που υποστηρίζουν οι ανωτέρω οργανώσεις στο πλαίσιο της νομικής τους δραστηριότητας.

Στο παρόν τεύχος του Δελτίου Νομολογίας Ασύλου, παρατίθενται αποσπάσματα από 127 αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και της Υπηρεσίας Ασύλου, εκδοθείσες κατά την περίοδο 2020 και 2021, αναφορικά με ζητήματα όπως η ερμηνεία της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας», η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος και της ουσίας της αίτησης, οι διαδικαστικές εγγυήσεις της διαδικασίας ασύλου, η λειτουργία της ενδικοφανούς προσφυγής και της δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο, τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και η διοικητική κράτηση.

Στόχος του Δελτίου Νομολογίας Ασύλου είναι η συνεισφορά των οργανώσεών μας στην προσπάθεια της αναπλήρωσης του σημαντικού κενού στη δημοσίευση της ελληνικής νομολογίας για το άσυλο και της συνακόλουθης ενημέρωσης της νομικής και ευρύτερης κοινότητας αναφορικά με τις νομολογιακές εξελίξεις.

Write A Comment