τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νέες ρυθμίσεις στον Κώδικα Ιθαγένειας (νομοσχέδιο)

Pinterest LinkedIn Tumblr


Νέες ρυθμίσεις για ζητήματα ιθαγένειας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. 

Μεταξύ άλλων στα άρθρα 26, 27 και 28 του σχεδίου νόμου προβλέπονται τα εξής:
  • Επανέρχεται η εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας στην αρμοδιότητα των τριμελών διοικητικών εφετείων
  • Επανέρχεται η υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων που διαπιστώνουν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, με οποιαδήποτε νομική βάση κτήσης
  • Προσδιορίζεται ως τυπική προϋπόθεση υποβολής αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από Ομογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης η νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα
  • Καταργείται το άρθρο 31 του ν.4604/2019 με το οποίο είχε παρασχεθεί η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα με βαριά αναπηρία τέκνα στα οποία έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση τα εν λόγω ανήλικα τέκνα με αναπηρία μπορούν να ενταχθούν σε πιστοποιημένες σχολικές δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια να αποκτήσουν την ιθαγένεια κατά τις ρυθμίσεις των άρ. 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή μέσω της πολιτογράφησης τουλάχιστον του ενός γονέα τους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

Στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, μπορείτε να συμμετέχετε στο opengov.gr

Write A Comment