τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4676/2020: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4676/2020 (ΦΕΚ A 67 – 19.03.2020) «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».
Με τα άρθρα 11 και 12 αυτού τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης για τις διοικητικές κυρώσεις σε βάρος μεταφορέων και προβλέπεται κονδύλιο για τις δαπάνες του  Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυψη αναγκών διατροφής και μεταγωγής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment