τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.4670/2020: (αρ. 106-107) Τεχνική Υπηρεσία και έργα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το άρθρο 107 του παρόντος νόμου προβλέπεται ότι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανήκουν ο σχεδιασμός, η ανάθεση και η επίβλεψη έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε είδους δομών υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, των συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και των υποδομών στέγασης των κάθε είδους υπηρεσιών του.
Παράλληλα, συνιστάται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τεχνική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας ανήκουν η ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment