τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

N. 4666/2020: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2016/801 για είσοδο και διαμονή με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία κ.ά.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με τον παρόντα νόμο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair).
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment