τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

N. 4659/2020 για το επίδομα γέννησης

Pinterest LinkedIn Tumblr


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 21/3.2.2020) ο ν. 4659/2020 με τίτλο  «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις».

Με τον νόμο αυτό θεσπίζεται από 1.1.2020 επιδόματος γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα και δικαιούχοι είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος γέννησης και τροποποιεί τους όρους χορήγησης των ήδη υφισταμένων επιδομάτων παιδιού και στέγασης και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (πρώην ΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται για τα ως άνω επιδόματα καταρχήν ο όρος της δωδεκαετούς νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα. Ειδικά για δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ανθρωπιστικού καθεστώτος απαιτείται πενταετής νόμιμη διαμονή για την λήψη των επιδομάτων παιδιού και στέγασης. 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment