τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 2-3/2016 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Pinterest LinkedIn Tumblr
Κυκλοφόρησε το νέο «διπλό τεύχος» 2-3/2016 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου, της περιοδικής έκδοσης νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας μεταναστευτικού δικαίου.
Μεταξύ άλλων, το τεύχος περιλαμβάνει:
Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η. Κουβαράς, Κρ.-Σ. Πούλου, Οι ρήτρες αποκλεισμού από το προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα – Με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΕΕ της 31ης Ιανουαρίου 2017 C-573/14 Lounani και της 24ης Ιουνίου 2015 C-373/13 H. T.
Σ. Κοφίνης, Η ιθαγένεια ως ύποπτος λόγος διάκρισης – Επεκτείνοντας την προστασία κατά των διακρίσεων στους πολίτες τρίτων χωρών (πρόσφυγες και μετανάστες)*
Ασπ. Παπαδημητροπούλου, Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσφύγων στην Ελλάδα*
Β. Τερζίδης, Καθεστώς παραμονής αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς λόγους: Διαδικαστικά – ερμηνευτικά ζητήματα για τη χορήγησή του
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
ΕΔΔΑ προσφ. αρ. 21884/15 απόφ. της 30.3.2017 υπόθ. Chowdury κ.λπ. κατά Ελλάδας, [Human Trafficking – Υπόθεση «Μανωλάδα»] (παρατ. Αντ.- Μ. Σπυροπούλου)
ΔΕΕ απόφ. της 1.3.2016, υπόθ. C-443/14 και C-444/14 Kreis Warendorf κατά Ibrahim Alo και Amira Osso κατά Region Hannover [Ελεύθερη κυκλοφορία των δικαιούχων του καθεστώτος επικουρικής προστασίας εντός του κράτους μέλους υποδοχής] (παρατ. Ασπ. Αρχοντάκη)
Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της EE της 28ης Φεβρουαρίου 2017 στην υπόθεση T -192/16, NF κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, [Προσφυγή ακυρώσεως – Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 – Δελτίο Τύπου – Έννοια της «διεθνούς συμφωνίας»] (παρατ. Κ. Καζανάς, Μ. Μουρτζάκη)
«Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιανουάριος – Ιούνιος 2016)» (επιμ. – επεξ. Αν. Τσινασλανίδου)
«Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιανουάριος – Ιούνιος 2016)» (επιμ. – επεξ. Α. Αρχοντάκη, Ελ. Τσιάκα)
Β. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

1. Ακυρωτικές διαφορές
ΣτΕ 71/2016 Τμ. Δ΄ [Ανάκληση πράξης εγγραφής στα μητρώα αρρένων του Δήμου από τη γέννηση ως τέκνο ελληνίδας μητέρας]
ΣτΕ 409/2017 Τμ. Δ΄ [Ενδεικτική η απαρίθμηση των αποδεικτικών στοιχείων του άρθρου 18 παρ. 4 α΄ του Ν 3536/2007]
ΔΠρΑθ 8988/2015 Τμ. 10ο Τριμ. [Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής – Λόγοι δημοσίας τάξης και ασφάλειας]
ΔΠρΑθ 7522/2016 Τμ. 23ο Τριμ. [Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ –Απόρριψη αιτήματος για ανανέωση άδειας παραμονής]
ΔΠρΑθ 8704/2016 Τμ. 10ο Β΄ Τριμ. [Απόρριψη αίτησης για ανανέωση άδειας παραμονής – Μη συγκέντρωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης]
ΔΠρΑθ 783/2016 Τμ. 23ο Τριμ. [Ανανέωση άδειας παραμονής- Λόγοι δημοσίας τάξης]
ΔΠρΑθ 1413/2017 Τμ. 21ο Τριμ. [Άρθρο 91 παρ. 11 Ν 3386/2005 – Σφραγίδες εισόδου]
ΔΠρΠειρ 205/2017 Τμ. 10ο Τριμ. [Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους]
2. Προσωρινή δικαστική προστασία
ΔΠρΗρακλείου 91/2016 (Τμ. Α΄ Τριμ. σε Συμβ.) [Ανέφικτη επιστροφή – Στάθμιση βλάβης και προστασίας δημόσιας τάξης]
ΔΠρΗρακλείου 85/2016 (Τμ. Α΄ Τριμ. σε Συμβ.) [Χορήγηση αναστολής λόγω οικογενειακών σχέσεων και μη επιτακτικών λόγων δημόσιας τάξης]
3. Αντιρρήσεις κατά προσωρινής κράτησης
ΔΠρΑθ 146/2017 (Προεδρ. Διαδ.) [Άρση κράτησης – Εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων]
ΔΠρΑθ 215/2017 (Προεδρ. Διαδ.) [Απόρριψη αντιρρήσεων – Αίτηση ανάκλησης]
ΔΠρΑθ 248/2017 (Προεδρ. Διαδ.) [Άρση κράτησης – Μακροχρόνια διαμονή στη χώρα]
ΔΠρΑθ 125/2016 (Προεδρ. Διαδ) [Άρση Κράτησης – Μη καταχρηστική η κατάθεση αιτήσεως διεθνούς προστασίας]
Γ. Νομολογία Ποινικών Δικαστηρίων
ΑΠ 135/2017 Τμ. Ε΄ Ποινικό (ως Συμβούλιο) [Μη έκδοση Τούρκου Υπηκόου – Μη δίκαιη δίκη – Απάνθρωπη μεταχείριση]
Α. Δελτίο Νομοθεσίας
Β. Εγκύκλιοι – Έγγραφα Διοίκησης
Σ. Γκανή, Το ζήτημα των δικαστικών απελάσεων αλλοδαπών υπό το πρίσμα της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 4000/4/32-ν’/17.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1140)
IV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Α. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)Πάτρα, 9 – 10 Δεκεμβρίου 2016
Β. Παρέμβαση ΕΔΑΜ προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα: Παρατηρήσεις επί της αριθ. 13 εγκυκλίου της Δ/νσης μεταναστευτικής πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής/ προτάσεις μεταρρύθμισης του Ν 4251/2014
Ε. Τάκου, Η επέτειος μιας συμφωνίας μηδενικού αθροίσματος
V. ΒΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ

Θ. Φούσκας, Επιπτώσεις της επισφαλούς χαμηλού κύρους εργασίας στις αντιλήψεις και στις πρακτικές για την υγεία και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε Πακιστανούς και Φιλιππινέζους στην Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση

Write A Comment