τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 2-3/2015 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Pinterest LinkedIn Tumblr
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 2-3/2015 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου.
Μεταξύ άλλων, το τεύχος περιλαμβάνει:
Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ελ. Μουσταΐρα, Η ραγδαία εισροή μεταναστών και προσφύγων σε κράτη της Ευρώπης [οφείλει να] έχει αντίκτυπο στις εθνικές ρυθμίσεις κτήσης ιθαγένειας από τα τέκνα αυτών;
Σελίδα 124
Β. Φαϊτάς, Πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος – 18μηνη κράτηση μεταναστών και προσφύγων και αντιρρήσεις κατά της κράτησης
Σελίδα 129
Μ.-Ασπ. Σίμου, Ακυρωτικές υποθέσεις κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών – Νομολογιακή πρακτική
Σελίδα 142
Ειδικό θέμα Α΄: Ο Ν 4375/2016 και η εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας»
Α. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Έκθεση για τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη υπό το πρίσμα του Ν 4375/2016
Σελίδα 161
2. Δημόσια Δήλωση για την τροπολογία που αλλάζει τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
Σελίδα 167
Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Παρατηρήσεις του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες επί του Νόμου 4375/2016
Σελίδα 170
Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Απόφαση ΙΑ Κανονική Επιτροπή Προσφυγών, άρθ. 26 ΠΔ 114/2010 (αρ. υπόθεσης: 31488/26.5.2016, αρ. ατομικού φακέλου: 05/000139260) [Απόρριψη προσφυγής διεθνούς προστασίας – Επίκληση ομοφυλοφιλίας – Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας]
Σελίδα 173
Απόφαση ΙΘ Επιτροπής Προσφυγών άρθ. 26 και 32 ΠΔ 114/2010 (αρ. υπόθ.: 30269/11.5.2016, αρ. ατομικ. φακέλου 05/000136101) [Κριτήρια και παράγοντες καθορισμού ως ασφαλούς τρίτης χώρας]
Σελίδα 178
Ειδικό θέμα Β΄: Ατομικά & κοινωνικά δικαιώματα αλλοδαπών
1. Θρησκευτική ελευθερία
ΣτΕ Ολ 2399/2014 [Ίδρυση ισλαμικού τεμένους]
Σελίδα 193
2. Γάμος αλλοδαπών και αιτούντων άσυλο
ΕιρΘεσ 879/2015 (εκουσία δικαιοδοσία) [Άδεια τέλεσης γάμου σε αιτούντα άσυλο – Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών]
Σελίδα 202
Δ. Βαραδίνης, Χορήγηση άδειας τέλεσης γάμου σε αιτούντα άσυλο δίχως την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Σελίδα 207
3. Ανασφάλιστοι υπερήλικες ομογενείς και πρόσφυγες
Χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες (ενημ. σημ.: Ε. Πουλαράκης)
Σελίδα 211
ΣτΠ αριθμ. πρωτ.: 163203/17875/30.4.2013 [Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες]
Σελίδα 212
ΔΠρΘεσ 872/2014 Τμ. Ε΄ (Τριμ.) [Διακοπή σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα ομογενούς από την Αλβανία]
Σελίδα 225
4. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου σε αλλοδαπή χήρα έλληνα πολίτη
ΣτΕ 539/2016 Τμ. Α΄ επταμ. [Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου σε αλλοδαπή χήρα έλληνα πολίτη]
Σελίδα 229
Ειδικό θέμα Γ΄: Δικαστική απέλαση: Πρόσφατες εξελίξεις – προκλήσεις
Ι. Ανδρουλάκης, Το τέλος μιας ποινής; Η ισόβια απέλαση και η άρση των συνεπειών της
Σελίδα 232
ΓνωμΕισΑΠ 1/2015 [Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 εδ. α΄ και β΄ ΠΚ]
Σελίδα 238
ΣυμβΠλημ Λάρισας 383/2014 [Επιστροφή δικαστικώς απελαθέντος αλλοδαπού]
Σελίδα 239
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Α. Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
ΕΔΔΑ, L.E. κ. Ελλάδας, Προσφυγή 71545/12, Απόφαση 21.1.2016, Πρώτο Τμήμα [Προστασία θύματος εμπορίας ανθρώπων – Θετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 ΕΣΔΑ] (επιμ. – μεταφρ. – παρατ. Μ. Καραβίας)
Σελίδα 241
Conseil Constitutionnel 2014-439 QPC της 23ης Ιανουαρίου 2015- M. Ahmed S. [Απώλεια ιθαγένειας – Συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες] (επιμ.-μεταφρ. – παρατ. Α.Αρχοντάκη- Στ. Πεσίνη)
Σελίδα 247
«Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών» (Ιανουάριος – Ιούνιος 2015)» (επιμ. – επεξ.: Ελ. Σβορώνου)
Σελίδα 253
«Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιανουάριος – Ιούνιος 2015)» (επιμ.-επεξ.: Ασπ. Αρχοντάκη)
Σελίδα 256
Β. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων
1. Ακυρωτικές διαφορές
ΣτΕ 4590/2015 Τμ. Δ΄ [Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ – Απέλαση – Απαράδεκτη έφεση]
Σελίδα 265
ΣτΕ 2946/2015 Τμ. Γ΄ [Διορισμός αλλοδαπού στο ΥΠΕΞ – Πολιτογράφηση – Συμπλήρωση ελάχιστων ετών]
Σελίδα 267
ΣτΕ 1950/2015 Τμ. Δ΄ [Υποχρεώσεις αεροπορικής εταιρείας – Μεταφορά αλλοδαπού – Κυρώσεις]
Σελίδα 269
ΔΕφΑθ 1274/2015 Τμ. ΣΤ΄ [Μη υπαγωγή στο προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα]
Σελίδα 273
ΔΠρΑθ 42/2015 Τμ. 10ο Τριμ. [Απέλαση – Λήξη νόμιμης παραμονής στην χώρα]
Σελίδα 275
ΔΠρΑθ 357/2015 Τμ. 10ο Τριμ. [Άδεια διαμονής για οικογενειακή συνένωση]
Σελίδα 277
ΔΠρΑθ 414/2015 Τμ. 10ο Τριμ. [Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους – μέλους της ΕΕ]
Σελίδα 279
ΔΠρΑθ 510/2015 Τμ. 10ο Τριμ. [Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα]
Σελίδα 282
2. Προσωρινή δικαστική προστασία
ΔΕφΑθ 397/2015 (Τμ. Β΄ Διακοπ. ως Συμβ.) [Απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης ως πρόσφυγα – Δικαιολογημένος φόβος ατομικής δίωξης λόγω πολιτικής δράσης]
Σελίδα 283
ΔΠρΑθ 112/2015 Τμ. 10ο Τριμ. σε Συμβ. [Απόρριψη αιτήματος για ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής μελών οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας]
Σελίδα 285
3. Αντιρρήσεις κατά προσωρινής κράτησης
ΔΠρΑθ 1131/2015 (προεδρ. διαδ.) [Μη συνδρομή προϋποθέσεων κράτησης υπό το καθεστώς του άρ. 30 Ν 3907/2011]
Σελίδα 287
ΔΠρΛαμίας 2/2015 (προεδρ. διαδ.) [Απόρριψη αντιρρήσεων – Αίτηση ανάκλησης]
Σελίδα 288
Γ. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων
ΜΠρΑθ 1052/2015 (εκουσία δικαιοδοσία) [Ενήλικος Αλβανός υπήκοος – Αίτηση να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση – Εφαρμοστέο δίκαιο]
Σελίδα 291
ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Απόφαση 6η Επιτροπή Προσφυγών άρ. 3 Ν 3907/2011 (Αρ. Πρωτ: 11057/24.09.2015) [Μεταγενέστερα αιτήματα διεθνούς προστασίας]
Σελίδα 293
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α. Δελτίο Νομοθεσίας
Σελίδα 297
Β. Εγκύκλιοι – Έγγραφα Διοίκησης
Σελίδα 298
V. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
A. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ), Βόλος, 20-21 Nοεμβρίου 2015, με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Μεταναστευτικού Δικαίου»
Σελίδα 299

B. Ημερίδα ΕΔΑΜ-ΕΟΠΕ-ΕPLO: «Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές – Δικαιώματα, προκλήσεις, προοπτικές», 22.4.2016

Write A Comment