τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 2/2017 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 2/2017 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου, της περιοδικής έκδοσης νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας μεταναστευτικού δικαίου.


Μεταξύ άλλων, το τεύχος περιλαμβάνει:

Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Β. Κατσαγώνη, Η εργασία και η πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Συγκριτική επισκόπηση των νομικών συστημάτων πέντε κρατών μελών ΕΕ                                                                                                                                    

Σ. Κοφίνης, Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας στο προσφυγικό δίκαιο: Μια συμβολή στην ερμηνευτική προσέγγιση των ΣτΕ Ολ 2347 και 2348/2017

Η. Κουβαράς, ΣτΕ Ολ 1694/2018: Η Ιθάκη στην διαδικαστική οδύσσεια των 8 Τούρκων στρατιωτικών αιτούντων άσυλο
 
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιανουάριος – Ιούνιος 2017) (επιμ.- επεξ.: Μ. Σκορτσή, Γ. Αρχοντή)

Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών(Ιανουάριος – Ιούνιος 2017) (επιμ.- επεξ.: Α. Αρχοντάκη, Σγ. Κατραχούρα, Κ. Λιόντου)

Β. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων (επιμ.-επεξ.: Σ. Γκανή)

Ακυρωτικές διαφορές

ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄ επταμ. (περίλ.) [Περιορισμοί στην κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο που εισήλθαν μετά την 20.3.2016 – Μη ύπαρξη σοβαρών και επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος και μεταναστευτικής πολιτικής]

ΔΠρΑθ 1016/2018 Τμ. 34ο [Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα- Jura novit curia]

ΔΠρΑθ 2530/2018 Τμ. 34ο [Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους- Μακρόχρονη απουσία]

ΔΠρΑθ 803/2018 Τμ. 23ο [Λόγοι δημόσιας τάξης- Ειδική αιτιολογία]

ΔΠρΑθ 921/2018 Τμ. 10ο [Έκδοση άδειας διαμονής μετά τη λήξη της – Προθεσμία αίτησης για ανανέωση]

ΔΠρΑθ 1120/2018 Τμ. 10ο [Σύζυγος Έλληνα – Καταστρατήγηση διατάξεων]

ΔΠρΑθ 2016/2018 Τμ. 34ο [Έγγραφα που αποδεικνύουν είσοδο και διαμονή στη Χώρα]

ΔΠρΑθ 3387/2018 Τμ. 21ο [Οικογενειακή επανένωση – Εύλογος χρόνος υποβολής αιτήματος]

ΔΠρΠειρ 62/2018 Τμ. 2ο [Άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς – Ανηλικότητα – απομάκρυνση από τη χώρα με τους γονείς] (παρατ. Χρ. Μαρινάκη)

Γ. Αποφάσεις Υπηρεσίας Ασύλου & Επιτροπών Προσφυγών

Επισκόπηση Αποφάσεων Επιτροπών Προσφυγών (επιμ.: Β. Τερζίδης)

Απόφαση 26894/2018 της 10ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του Ν 4375/2016

Απόφαση 8251/17.5.2018 Περιφερειακού γραφείου ασύλου Πειραιά
 

III. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Δελτίο Νομοθεσίας

Β. Εγκύκλιοι – Έγγραφα της Διοίκησης

Write A Comment