τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 1/2017 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 1/2017 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου, της περιοδικής έκδοσης νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας μεταναστευτικού δικαίου. Μεταξύ άλλων, το τεύχος περιλαμβάνει:
Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. Αγγελή, Η Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα: σκέψεις υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ
Ε. Κουτσουράκη, Προστασία από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία: συγκριτική ανάλυση αποφάσεων των Ανώτατων Ελληνικών Δικαστηρίων (2017)
Α. – Μ. Σπυροπούλου, Η σχέση μεταξύ ανιθαγένειας και εμπορίας ανθρώπων
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Α. Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
ΕΔΔΑ, R.M κατά Τουρκίας, αριθμ. 81681/12, απόφ. της 13.6.2017[Παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ – Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια] (παρατ. Ευ. Στειροπούλου)
ΕΔΔΑ, Paposhvili κατά Βελγίου, αριθμ. 41738/10, απόφ. της 13.12.2016 [Επέκταση των ορίων προστασίας σοβαρά ασθενών προς απέλαση αλλοδαπών υπό το φως των άρθρων 3 και 8 ΕΣΔΑ και των νεότερων εξελίξεων της νομολογίας του ΔΕΕ] (παρατ. Χρ. Τσεβάς)
«Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016)» (επιμ. -επεξ. Α. Τσινασλανίδου)
«Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016)» (επιμ.-επεξ. Α. Αρχοντάκη, Α. Λαγούδη), (παρατ. Ελ. Τσιάκα)
Β. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων
1. Ακυρωτικές διαφορές
ΣτΕ Ολ 2347/2017 (περίλ.) [Σύνθεση και Συγκρότηση Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών – Τουρκία Ασφαλής Τρίτη Χώρα]
ΣτΕ 631/2017 Τμ. Δ΄ [Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού – Αλλαγή επωνύμου]
ΔΕφΑθ 472/2018 Τμ. Θ΄ [Πολιτογράφηση ομογενούς κατοίκου εξωτερικού]
ΔΕφΑθ 2668/2017 Τμ. Θ΄ [Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης]
ΔΠρΘεσ 26/2017 Τμ. Β΄ Τριμ. [Γονέας ανήλικου ημεδαπού – Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ – Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής]
ΔΠρΑθ 59/2018 Τμ. 21ο [Οικογενειακή επανένωση – Πρόσφυγες – Πλημμελής αιτιολογία]
ΔΠρΑθ 2357/2017 Τμ. 21ο [Οικογενειακή επανένωση – Μη επαρκές εισόδημα συντηρούντος]
ΔΠρΠειρ 35/2018 [Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους – Άδεια παραμονής για εποχική εργασία]
2. Αντιρρήσεις κατά προσωρινής κράτησης
ΔΠρΑθ 343/2018 (Προεδρ. Διαδ.) [Τούρκος αξιωματικός – Δεκτή Αίτηση Διεθνούς Προστασίας – Κράτηση – Λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας – Προβολή αντιρρήσεων]
ΔΠρΑθ 377/2017 (Προεδρ. Διαδ.) [Άρση κράτησης – Εκκρεμές αίτημα ασύλου]
ΔΠρΑθ 470/2017 (Προεδρ. Διαδ.) [Αντιρρήσεις κατά της προσωρινής κράτησης – Ύποπτος φυγής]
ΔΠρΑθ 168/2018 (Προεδρ. Διαδ.) [Αίτηση ανάκλησης – Εκδήλωση βούλησης υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας]
Γ. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων
ΜΠρΑθ 984/2018 [Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης Αλβανικού Δικαστηρίου]
ΕιρΑθ 2186/2017 [Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως]
  
ΕιρΑθ 1798/2016 [Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως]
III. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α. Δελτίο Νομοθεσίας
IV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Α. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ) Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2018
Β. Προτάσεις ΕΔΑΜ επί του Σ/Ν της 19.4.2018 (ΥΜΕΠΟ)

Write A Comment