τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 1/2015 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 1/2015 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου.
Μεταξύ άλλων, το τεύχος περιλαμβάνει:

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ειδικό θέμα: Ευρωπαϊκή ιθαγένεια – Πρόσφατες εξελίξεις και προκλήσεις
Δ. Λέντζης, Οι περιορισμοί του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής πολιτών ΕΕ για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας – 10
Τ. Παπαδοπούλου, Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έννοια, εξελίξεις και προκλήσεις
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2014) [επιμ. Ελ. Σβορώνου]
Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2014) [επιμ. Α. Αρχοντάκη]
ΣτΕ 2674/2014 επταμ. Ιθαγένεια τέκνου ελληνίδας – Ανάκληση ιθαγένειας μητέρας
ΣτΕ 4527/2014 Χορήγηση ασύλου σε Παλαιστίνιους – Προστασία από UNRWA
ΣτΕ 709/2015 Άδεια διαμονής κατ΄ άρ. 91 παρ. 11 Ν 3386/2005 – Μη κατάργηση δίκης
ΣτΕ 715/2015 Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Κριτήρια χορήγησης αδειών αυτού του τύπου
ΔΠρΘεσ 63/2014 Απόρριψη χορήγησης ΕΔΤΟ – ΑΔΕΤ
ΔΠρΑθ 1360/2014 (Προεδρ. Διαδ.) Μη νόμιμη παράταση κράτησης – Έλλειψη ειδικής αιτιολόγησης
ΑΠ 447/2015 Έννομες συνέπειες εκκρεμούς αιτήματος διεθνούς προστασίας στη διαδικασία έκδοσης αλλοδαπού
ΜΠρΑθ 1056/2015 (εκουσία) Υιοθεσία τέκνου ουκρανικής ιθαγένειας
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔIΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Απόφ. Επιτρ. Προσφυγών άρ. 3 Ν 3907/2011 Πλημμέλειες διαδικασίας εξέτασης ασύλου – Έκταση εξουσίας Επιτροπής Προσφυγών [παρατ. Σπ. Κουλοχέρης] – 89
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Τροποποιήσεις Κώδ. Μετανάστευσης και Κώδ. Ιθαγένειας με τον Ν 4332/2015 – Πίνακες παρουσίασης νέων ρυθμίσεων [επιμ. Χρ. Μαρινάκη] – 99

Write A Comment