τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

Κυκλοφόρησε το 1/2014 τεύχος της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Κυκλοφόρησε το 1/2014 τεύχος της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τ. Κορκά, Η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των αλλοδαπών
Α. Αρχοντάκη/Π. Σιμσίβε, Οι αρνητικές διοικητικές πράξεις στο δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΔΑ, απόφ. της 24.10.2013, Housein κατά Ελλάδας Κράτηση ασυνόδευτου ανηλίκου αλλοδαπού με σκοπό την απέλαση [παρατ. Αλ. Βούλγαρης]
Ανώτατο Δικαστήριο Μ. Βρετανίας, απόφ. της 19.2.2014, R v. Secretary of State for the Home Department Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ» – Ερμηνεία «συστημικών ελλείψεων» της διαδικασίας ασύλου [επιμ. – μετάφρ. – παρατ. Τ. Κορκά]
ΣτΕ 3913/2013 Απόρριψη αρχικής άδειας διαμονής λόγω πλαστών δικαιολογητικών
ΣτΕ 3923/2013 Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
ΣτΕ 5002/2013  Ανάκληση άδειας διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης
ΣτΕ 2548/2013 Ανασφάλιστοι αλλοδαποί – Παραγραφή αξιώσεων ασφαλιστικών ταμείων
ΣτΕ ΕΑ 96/2014 Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Αυθαιρέτως δημιουργηθείσα πραγματική κατάσταση – Ανεπίτρεπτη υποκατάσταση στα έργα της Διοίκησης
ΔΕφΑθ 419/2014 (Συμβ.) Αναστολή εκτέλεσης απόφασης επαναπροώθησης αλλοδαπών αιτούντων διεθνούς προστασίας  – Πρακτική ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων
ΔΠρΑθ 2258/2014 (Προεδρ. Διαδ.) Υποχρεωτική διαμονή προς επιστροφή αλλοδαπού σε χώρο που ήδη κρατείται [παρατ. Ελ. Κουτσουράκη]
ΑΠ 568/2013 Απαγόρευση απόκτησης κυριότητας ακινήτου από αλλοδαπό σε παραμεθόριες περιοχές
ΓνωμΝΣΚ 339/2013 Κλήση προσφεύγοντος από την Επιτροπή Προσφυγών – Προφορική ακρόαση – Εξέταση προσφυγών άρ. 26 ΠΔ 113/2013 [παρατ. Κ. Τσιροβασίλη]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν 4251/2014 Πίνακες παρουσίασης βασικότερων νέων ρυθμίσεων Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης [επιμ. – επεξ. Ε. Πουλαράκης]

Για τα περιεχόμενα του τεύχους, εδώ.

Write A Comment