τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 31689: Παράταση ισχύος λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης,στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τις 7.6.2020

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472) όμοια απόφαση έως τις 10.5.2020 και παρατάθηκε ξανά με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771) όμοια απόφαση έως τις 21.5.2020, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τις 7.6.2020.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment