τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030: Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση και η διασπορά κρουσμάτων COVID-19 σε περιοχές υψηλού συγχρωτισμού και συνάθροισης, όπως είναι τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Μεταξύ άλλων επιβάλλεται προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 21.03.2020 έως και τις 21.04.2020 των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της.
Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους οικογενειών ή ομάδων των διαμενόντων στα ΚΥΤ να μεταβαίνουν για την κάλυψη των αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι δυνατή η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται χωρίς να προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισμού στο εκάστοτε μέσο.
Σε περιπτώσεις που δεν διατίθενται μέσα μεταφοράς, επιτρέπεται η έξοδος έως εκατό (100) ατόμων την ώρα, σε ομάδες μικρότερες των δέκα (10) ατόμων. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων πραγματοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο
* Η ισχύς της παρατάθηκε έως και τις 10.5.2020 με νέα όμοια κανονιστική πράξη (ΦΕΚ B’ 1472/17.04.2020)

Write A Comment