τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38740: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 1584) έως και τις 5.7.2020.

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται ως και τις 5.7.2020 η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου περί λήψης μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω απόφαση είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα προστασίας σε συγκεκριμένες δομές φιλοξενίας διαμενόντων τρίτων χωρών (Ριτσώνα, Μαλακάσα, Κουτσόχερο), και παράλληλα είχε διατηρηθεί σε ισχύ προγενέστερη απόφαση περί λήψης μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας.

Write A Comment