τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ Δ11/οικ.28304/1153/21.6.2019: Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση συνίσταται και λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής Ε.Κ.Κ.Α.) Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄), στο οποίο τηρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των προσώπων που προσλαμβάνονται απο το Ε.Κ.Κ.Α. ως επαγγελματίες επίτροποι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχυουσες διατάξεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, για τον σκοπό της άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού έλεγχου και εποπτείας αυτών, κατά την κείμενη νομοθεσία.  

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment