τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ Δ11/οικ.28303/1153/21.6.2019: Καθορισμός απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων επαγγελματιών επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προσώπου ως επαγγελματία επιτρόπου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους, οι τεχνικές λεπτομέρειες εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσής τους, καθώς και οι μηχανισμοί παρακολούθησης, υποστήριξης και της αξιολόγησής των επαγγελματιών επιτρόπων, ο καθορισμός του αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά επαγγελματία επίτροπο, το είδος, οι όροι, το περιεχόμενο της σύμβασης, καθώς και η αμοιβή τους.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment