τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 9889/2020: Νέα διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου και ασύλου καθορίζεται νέα διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία σε αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1982/15-02-2016 απόφασης (Β’  335) και τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/0410-2013 απόφασης (Β’  2745).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment