τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 717/2020: ΠΑΑΥΠΑ – Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για αιτούντες άσυλο

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment