τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 5966/2020: Υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/ Χρηματοδότηση

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα Κοινη Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι υλοποίησης της υπ’ αρ. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099 απόφασης (Award Decision) μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος ESTIA ΙΙ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τόσο για τις υφιστάμενες θέσεις, όσο και για τις νέες θέσεις στέγασης.


Write A Comment