τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 53619/735: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας που παραμένουν στη χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Σκοπός της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3907/2011 ή προστασίας από την απέλαση σύμφωνα με το άρθρο 78Α του Ν. 3386/2005

Write A Comment