τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 51738/2014: Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός «ενσήμων» για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων ή ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, τα αποδεικτικά στοιχεία για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.

Μεταξύ ;άλλων προβλέπεται ότι οι άδειες διαμονής εξαρτημένης εργασίας των μεταναστών ανανεώνονται και για τον επόμενο χρόνο με βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

Ασφαλίζονται, επίσης, και τα ενήλικα τέκνα των μεταναστών στα οικογενειακά βιβλιάρια.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment