τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 46710/7.12.2017: Παράταση ισχύος των διατάξεων της ΚΥΑ 51738/2014 περί ελαχίστου αριθμού «ενσήμων» για την ανανέωση άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα Κοινή Υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι τις 30.09.2018 η ισχύς των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού του ελαχίστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την ανανέωση αδειών διαμονής

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment