τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 4441/2017: Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ότι στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής  σε γονείς ανήλικων ημεδαπών και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών, εφόσον υφίστανται θεμελιωμένες υπόνοιες κατάχρησης, που υποδηλώνουν ότι η αναγνώριση του τέκνου έχει τελεστεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητά την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την συγγενική σχέση, όπως ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ή συμβίωση των γονέων του τέκνου ή άσκηση της επιμέλειας αυτού. Εάν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς κρίσης, ο πολίτης τρίτης χώρας, δύναται να προσκομίσει τεστ δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος, (Deoxyribonucleik Acid – DNA) του τέκνου και των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο.

Write A Comment