τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 43965/2018: Ανακαθορισμός παραβόλου αλλοδαπών που λαμβάνουν σύνταξη από ελληνικό ασφαλιστικό φορέα και ενηλικιωθέντων τέκνων αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, όταν λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθώς επίσης, για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment