τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 3651/2019: Αλλαγές στην παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση της οικ.12205/16-8-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία».
Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο Δικηγόρων που τηρείται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην αμοιβή των δικηγόρων.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment