τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 32802/2020: Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης του έκτου εδαφίου της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Pinterest LinkedIn Tumblr

 

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης συμβολαιογράφου που εκδίδεται σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:


Διαβάστε περισσότερα

Write A Comment