τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 31399/18 περί επανακαθορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται η προγενέστερη ΚΥΑ 30825/4.6.2014 (1528 Β΄) και επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» όπως ισχύει.
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment