τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 2945/2020: Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση συστήνονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 4-5 και 10 παρ. 4-5 του ν. 4375/2016, 28 Δομές Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, ως Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, λειτουργούσαν ήδη ως δομές υπαγόμενες στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ).
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment