τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 22066/2020: Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος του «Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία» (Δ.Α.Δ.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 44, της περ. (ιβ) του άρθρου 63, της παρ. 5 του άρθρου 69 και του άρθρου 70 του ν. 4636/2019, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Το Δ.Α.Δ.Π. εκδίδεται σε μορφή έξυπνης κάρτας με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση.

Διαβάστε περισσότερα

Write A Comment