τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 18176/2020: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας από 16.3.2020 έως & 27.3.2020

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό οικ. 18176/15.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας -Δικαιοσύνης με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020».
Με την άνω απόφαση ρυθμίζονται εκ νέου και πιο λεπτομερώς τα ζητήματα που αφορούν στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων που είχε επιβληθεί με την προηγούμενη ΚΥΑ 17734/2020. Ως εκ τούτου, παύει η ισχύς της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β΄ 833).
Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

* Με νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1074/27.3.2020), παρατείνεται ως τις 10 Απριλίου η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων

** Με νέα ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403) παρατάθηκε η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.

Write A Comment