τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 17679 ΕΞ 2020: Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), όπως αυτή ισχύει, μπορεί να διεκπεραιώνεται, για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία εν ισχύ, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment