τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 157811/K1/2020: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζεται νέα διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η προγενέστερη υπό στοιχεία 90271/Κ1/5-6-2019 (Β΄ 2132) κοινή απόφαση

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment