τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

KYA 14020/2020: Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοση αδειών διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση παρέχεται η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την δήλωσης μεταβολής κατοικίας.

Παράλληλα, άδειες διαμονής των οποίων εκκρεμεί η επίδοσή τους επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφο της σχετικής απόφασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Τέλος, προβλέπται ότι οι άδειες διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014 μπορούν να επιδίδονται απευθείας στο πληρεξούσιο / τον αντίκλητο του αιτούντος πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4251/2014, μετά από αίτημά τους, σε συνεννόηση με την οικεία υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού αυτής.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment